L’Ajuntament ha començat les primeres obres que el Servici d’Obres d’Infraestructura està duent a terme en l’avinguda d’Aragó per a recuperar espai públic previst en el PGOU (Pla General d’Ordenació Urbana) i que tradicionalment s’ocupa per a aparcament.

Es tracta d’una  primera actuació que recupera com a espai públic al voltant de 400 metres quadrats, «a la que seguiran altres —ha assegurat Vicent Sarrià, regidor de Desenvolupament Urbà— totes elles, amb l’objectiu d’adequar la mitgera central de l’avinguda d’Aragó al que preveu el PGOU, eliminant els aparcaments per a transformar-los en espai lliure i zona verda».

L’objectiu és anar completant este bulevard central per fases per a aconseguir més zones verdes i noves voreres que faciliten la mobilitat dels vianants. Igualment es pretén guanyar en seguretat, ja que es tracta d’una avinguda pensada per a l’esplai i gaudi dels ciutadans, i encara hui es mantenen nombrosos encreuaments perillosos d’entrada i eixida i espais per a aparcament.

L’any pròxim continuaran els treballs, i al finalitzar les actuacions previstes s’haurà aconseguit recuperar més de 3.000 metres quadrats d’espai públic per a gaudi dels ciutadans, que ara ocupen els vehicles. Sarrià ha manifestat que és «important intervindre en entorns on el transport públic garantix una bona accessibilitat, com és el cas de l’avinguda d’Aragó, que disposa de diverses línies de l’EMT i estació de Metrovalencia». Els treballs s’estan duent a terme en coordinació amb la Delegació de Medi Ambient, que dirigeix la regidora Pilar Soriano.